DİRİLİŞ POSTASI

“Bana nerede durduğunu söyle sana ne gördüğünü söyleyeyim.”

Diriliş Potası

Gazete,

Bakış açısı olan gazete.